Jesteśmy pozawydziałową jednostką Politechniki Krakowskiej.

Kursy przygotowawcze dla studentów z zagranicy

Kursy przygotowawcze dla studentów z zagranicy

MCK.PK specjalizuje się w kształceniu cudzoziemców.

Prowadzimy kursy przygotowawcze do studiów technicznych, architektonicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych, na wszystkich poziomach studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

więcej na temat kursów przygotowawczych
Programy kształcenia ustawicznego

Programy kształcenia ustawicznego

Studia podyplomowe na dwóch kierunkach:

- Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast
- CSR Management

Szkolenia z zarządzania urbanistycznego i partycypacji społecznej
Kursy i warsztaty edukacyjne dla samorządowców i NGOsów

więcej na temat kształcenia ustawicznego
Interdyscyplinarne badania, projekty i doradztwo

Interdyscyplinarne badania, projekty i doradztwo

- Projekty i ekspertyzy dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
metropolitalnych
- Warsztaty projektowe i planistyczne (Placemaking, Charrette)
- Lokalne plany konsultacji społecznych

więcej na temat badań naukowych, projektów i ekspertyz