Nauczyciele

Dr Tomasz Jeleński

Adiunkt naukowo-dydaktyczny, dyrektor MCK.PK

Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1997) oraz Europejskiej Szkoły Architektury Klasycznej (2016). Doktor nauk technicznych w dziedzinie Architektury i Urbanistyki (PK, 2006). Stypendysta Ministra Kultury (2003) i Ministerstwa Nauki (2004). Absolwent (2005), wieloletni wykładowca i trener letniej akademii Challenges of Sustainable Development in Poland. Pracował jako nauczyciel, trener i wykładowca na kilku uczelniach w Polsce i Wielkiej Brytanii, a także jako profesor wizytujący w Austrii, Kosowie, Niemczech (czytaj więcej)

Mgr Edyta Gałat

Wykładowca języka polskiego jako obcego

Absolwentka filologii orientalnej UJ (1994), studiów podyplomowych na Wydziale Europeistyki UJ (2003), studiów podyplomowych PK Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2012) i studiów podyplomowych UP Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego/Drugiego (2018). Lektorka języka polskiego od 1997 roku, współpracowała z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, Stowarzyszeniem Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy, a także szkołami językowymi Glossa i Prolog. Z MCK PK związana od 2004. Prowadzi zajęcia ze słownictwa ogólnego na (czytaj więcej)

Mgr Izabela Kugiel-Abuhasna

Wykładowca języka polskiego jako obcego

Absolwentka filologii polskiej (1998) oraz studiów podyplomowych UP Nauczanie języka polskiego jako obcego (2017). Prowadzi zajęcia w ramach kursu przygotowawczego, z Języka polskiego ogólnego i specjalistycznego, na różnych poziomach zaawansowania. Autorka podręczników dla cudzoziemców do nauczania języka ekonomicznego („Wybraliśmy ekonomię”) i naukowego („Studiologia”) oraz artykułów poświęconych tej tematyce. Autorka kursów e-learningowych (czytaj więcej)

Mgr Agnieszka Kamińska

wykładowca języka polskiego jako obcego

Absolwentka UJ (filologia polska, 2004) i Uniwersytetu Śląskiego (studia podyplomowe Nauczanie języka i kultury polskiej, 2009). Do 2014 roku współpracowała z różnymi szkołami językowymi jako lektorka języka angielskiego i polskiego. Od 2005 roku związana z MCK jako lektorka języka polskiego ogólnego oraz przedmiotów specjalistycznych. Prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania. Koordynatorka kursów języka polskiego dla studentów programu Erasmus oraz wymiany (czytaj więcej)

Dr Michalina Rittner

Wykładowca języka polskiego jako obcego

Absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej (UJ, 2007) oraz nauczania języka polskiego jako obcego (UJ, 2009), doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (UJ, 2013). W MCK pracuje od 2012. Prowadzi zajęcia z Gramatyki i języka pisanego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz Historii sztuki i Słownictwa architektonicznego. Pracowała także z tłumaczami konferencyjnymi, studentami kierunków humanistycznych, klerykami w seminariach duchownych, ucząc przedmiotów związanych z (czytaj więcej)

Dr Piotr Wandzilak

Wykładowca nauk scisłych

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1977), gdzie uzyskał również doktorat z chemii na podstawie pracy na temat matematycznego modelowania procesów elektrochemicznych (1991). Pracował w Instytucie Fizyki Jądrowej oraz Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Poliglota. Założyciel biura tłumaczeń, tłumacz oraz lektor języka angielskiego i polskiego. Prowadzi zajęcia z przedmiotów ścisłych, przygotowujące do podjęcia studiów w krajach anglojęzycznych. Od kilku lat etatowy pracownik (czytaj więcej)

Mgr Kinga Górecka-Rokita

Asystent dydaktyczny

Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa międzynarodowego na UJ oraz podyplomowych studiów Nauczanie Kultury i Języka Polskiego jako Obcego na UŚ. Od 2006 do 2008 roku nauczycielka języka polskiego w Ryskiej Średniej Szkole Polskiej na Łotwie, gdzie współpracowała z Łotewskim Ministerstwem Edukacji tworząc państwowe egzaminy końcowe dla uczniów szkół polskich oraz programy nauczania języka polskiego (Certyfikat ISEC). Egzaminatorka maturalna. W 2010 lektorka Letniej Szkoły Kultury i (czytaj więcej)

Mgr Beata Zaręba

Asystent dydaktyczny

Absolwentka UJ (Nauczanie języka polskiego jako obcego, 2008). Ukończyła także studia licencjackie na Wydziale Polonistyki UJ na kierunku Komparatystyka (2006). Od wielu lat pracuje w MCK. Prowadzi kursy roczne, semestralne, wakacyjne, na wszystkich poziomach zaawansowania językowego a także kursy Słownictwa specjalistycznego. Jest autorką e-kursów językowych na platformie Moodle. Współpracuje z wieloma szkołami językowymi, m.in. z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, Polsko-Niemieckim (czytaj więcej)

Mgr Monika Szymaniak

Lektorka języka polskiego jako obcego

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Filologia polska o specjalności nauczycielskiej oraz studia podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego. Współpracowała z prywatnymi krakowskimi szkołami językowymi Poliglota, Everest oraz Polsko-Niemieckim Towarzystwem Akademickim, gdzie prowadziła kursy językowe dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Z MCK PK związana od 2011 roku. Uczy języka polskiego ogólnego oraz specjalistycznego. Współpracuje także ze Szkołą języków obcych Glossa.

Mgr Joanna Piera

Lektorka języka polskiego jako obcego

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalność nauczycielska i nauczanie języka polskiego jako obcego) oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym. Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego zdobyła prowadząc zajęcia m.in. w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, w Szkole Letniej UJ, w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w ramach projektu „W świecie Polszczyzny”. Od 2012 roku pracuje w MCK PK. Prowadzi (czytaj więcej)