Oferta dla studentów z zagranicy

Zobacz dlaczego warto studiować w Polsce, w Krakowie i w MCK.PK.

Kursy przygotowawcze

MCK.PK specjalizuje się w kształceniu cudzoziemców. Prowadzimy kursy przygotowawcze do studiów technicznych,
architektonicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych, na wszystkich poziomach studiów:
licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Przygotowujemy studentów z zagranicy do studiów polskojęzycznych i anglojęzycznych.

Jesteśmy jedną z kilku renomowanych jednostek, do których kierowani są stypendyści Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej (NAWA). Każdego roku kursy przygotowawcze w MCK.PK podejmuje około 150 cudzoziemców, z
czego większość stanowią stypendyści Rządu RP. Prowadzimy też własny nabór zagranicznych kandydatów na studia w Polsce.

Po ukończeniu kursów przygotowawczych, absolwenci MCK.PK podejmują studia na wydziałach Politechniki
Krakowskiej albo innych wiodących uczelniach technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych.

zobacz stronę kursów przygotowawczych

Kursy językowe

Studentom z zagranicy oferujemy intensywne kursy językowe. Nasza podstawowa oferta obejmuje roczne
(dwusemestralne) kursy pozwalające na dobre opanowanie języka na poziomie wystarczającym do podjęcia w
Polsce studiów lub pracy.

W szczególnych przypadkach oferujemy też kursy semestralne (15-tygodniowe):

• dla początkujących – pozwalające na opanowanie języka na poziomie podstawowym,
• dla zaawansowanych – pozwalające znacząco podnieść kompetencje językowe dla celów akademickich, zawodowych lub prywatnych.

Dla cudzoziemców studiujących na Wydziałach PK prowadzimy też lektoraty języka polskiego jako obcego oraz kursy języka i kultury polskiej w ramach programu Erasmus i programów wymian bilateralnych, m.in. University of Tennessee i University of Wuhan.

zobacz stronę kursów językowych

Glottodydaktyka

Lektorzy i wykładowcy Centrum stale podnoszą swoje kwalifikacje, opracowują autorskie programy dydaktyczne,
nowe podręczniki i skrypty oraz publikują wyniki swoich badań. Dzięki temu nasza jednostka należy do elity
ośrodków nauczania języka polskiego jako drugiego i obcego.

Pracownicy MCK PK są autorami podręczników, programów nauczania i artykułów z dziedziny glottodydaktyki.

zobacz zbiór naszych publikacji glottodydaktycznych

Kultura i Szkoły letnie

Naszym studentom i słuchaczom oferujemy bogaty program wydarzeń kulturowych. Koordynujemy działalność
Międzynarodowego Ośrodka Kultury Studentów PK.

Na zamówienie zorganizowanych grup oferujemy także Szkoły Letnie Języka i Kultury Polskiej.