Historia Centrum

Jednostka powstała w 1985 roku, z inicjatywy prof. Stanisława Juchnowicza. Idea utworzenia przy Politechnice Krakowskiej ośrodka wyspecjalizowanego w kształceniu cudzoziemców zrodziła się w Nigerii, gdzie późniejszy założyciel Centrum przebywał w latach 1972- 79. Pobyt w Afryce pozwolił prof. Juchnowiczowi bliżej poznać ogromne problemy związane z urbanizacją w krajach rozwijających się, szczególnie problemy ekologiczne. Jednostkę po nazwą Ośrodek Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających się powołał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 31 lipca 1985 r.

W ośrodku uruchomiono kursy przygotowujące zagranicznych kandydatów do studiów na kierunku Architektura i Urbanistyka. Profil działania i program ośrodka z biegiem lat się poszerzał. Wobec napływu osób zamierzających podjąć studia na innych kierunkach technicznych, jednostka różnicowała programy dydaktyczne. Sukcesywnie wzrastała też ilość studentów z różnych krajów Europy i Bliskiego Wschodu, Azji i obu Ameryk.

W 2002 roku, Ośrodek Kształcenia Urbanistów został przekształcony w Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Studiów Urbanistycznych, a w roku 2007 – w Międzynarodowe Centrum Kształcenia.

W ciągu wielu lat doświadczeń, został wypracowany kompleksowy system przyjmowania cudzoziemców, nostryfikacji dyplomów, kształcenia przygotowawczego i kierowania na studia, obejmujący współpracę z placówkami dyplomatycznymi, urzędami i agencjami rządowymi oraz z polskimi uczelniami.

Dzisiejsza działalność Centrum obejmuje kursy przygotowujące do podejmowania w Polsce studiów i badań naukowych w dziedzinach nauk technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych.

Poza dydaktyką, w Centrum realizowane są przedsięwzięcia naukowe i projektowe. Podtrzymuje się – zapoczątkowane przez prof. Stanisława Juchnowicza – zaangażowanie w badania z dziedziny urbanistyki, zrównoważonego rozwoju, a także wielokulturowości i edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Od 2015 roku realizowane są w MCK PK studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast.

Od 2019 roku Centrum prowadzi także studia podyplomowe na kierunku CSR Management.

owner - Historia Centrum
Fot. Grzegorz Ziemiański

Prof. Stanisław Juchnowicz (1923-2020)

Stanisław Juchnowicz był architektem i urbanistą; profesorem Politechniki Krakowskiej, dziekanem Wydziału Architektury PK (1984–1989), założycielem i wieloletnim dyrektorem Międzynarodowego Centrum Kształcenia i Studiów Urbanistycznych PK.

W czasie niezwykle długiej kariery projektanta, naukowca i nauczyciela akademickiego, był m.in. ekspertem ONZ ds. Planowania miast, wieloletnim przewodniczącym Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk, założycielem, przewodniczącym (1983–1989) i honorowym przewodniczącym (od 1989 r.) Polskiego Klubu Ekologicznego – pierwszej niezależnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska w byłym Bloku Wschodnim. Jako ekspert PKE i demokratycznej opozycji tworzył filozofię ekorozwoju Polski i uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu.

Wykształcenie zdobywał w m.in. we Lwowskiej Szkole Technicznej i na Wydziale Architektury Lwowskiej Politechniki. W czasie okupacji był żołnierzem AK. Po wojnie kontynuował naukę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnice Gdańskiej. Po studiach kierował pracownią urbanistyczną planu obudowy Głównego Miasta w Gdańsku (1949-50) a w latach 1950. był członkiem zespołu projektowego Nowej Huty, osobiście autorem projektów osiedli B-1, B-2, B-3 i A-11. Dzięki stypendium Fundacji Forda, w roku 1959 odbył roczny staż na prestiżowym Uniwersytecie Pensylwańskim w Filadelfii.

W latach 1970. założył i kierował Wydziałem Urbanistyki i Planowania Regionalnego Uniwersytetu Ahmado Bello w Zarii (Nigeria). Jest autorem planów kliku afrykańskich miast: Zaria, Gaya, Gombi, Bichi i koncepcji planu nowej nigeryjskiej stolicy Abudża.

Prof. Juchnowicz był honorowym obywatelem Miasta Krakowa. Trwale zapisał się w historii naszego miasta jako jeden z głównych projektantów Nowej Huty. Oto dokumentalny film z udziałem prof. Juchnowicza, opisujący fenomen tej dziś najbardziej zielonej dzielnicy Krakowa:

Nowa Huta - labirynt pamięci (English subtitles)