Programy kształcenia ustawicznego

Studia podyplomowe na dwóch kierunkach:

- Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast
- CSR Management

Szkolenia z zarządzania urbanistycznego i partycypacji społecznej
Kursy i warsztaty edukacyjne dla samorządowców i NGOsów