Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej
  • WYCIECZKA DO COLLEGIUM MAIUS UJ
    2017-10-15 22:36:19
    3 października zainaugurowany został program kulturalny naszego Centrum. Tego dnia 130 studentów uczestniczyło w pierwszym w tym roku akademickim wyjściu do muzeum. Miejscem, któ ... czytaj więcej

  • Egzamin z języka polskiego jako obcego TELC
    2017-08-16 21:53:39
    Egzamin odbędzie się w dn. 12.01.2018 Rejestracja - lektorjp@op.pl (do dn. 15.11.2017) koszt: 500,- płatne na rachunek: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340 z dopiskiem: egzamin z polskiego TELC ... czytaj więcej

Demo image Demo image Demo image Demo image

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

MCK PK jest pozawydziałową jednostką Politechniki Krakowskiej, założoną w 1985 r. jako Centrum Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających Się. Obecna działalność Centrum obejmuje prowadzenie Kursów Przygotowawczych dla cudzoziemców, którzy zamierzają podjąć w Polsce studia architektoniczne, techniczne, ekonomiczne, medyczne, humanistyczne lub artystyczne. Przygotowujemy do studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK jest jednostką renomowaną, jedną z pięciu w Polsce i jedyną w Krakowie, która posiada uprawnienia do kierowania swoich absolwentów na bezpłatne studia w polskich uczelniach publicznych.

Opracowane u nas metody dydaktyczne pozwalają na niezwykle szybkie przyswajanie języka polskiego i wyrównywanie poziomów kształcenia. W ramach kursów przygotowawczych uczymy także matematyki,... więcej

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH