Nauczyciele

Dr Tomasz Jeleński

Adiunkt naukowo-dydaktyczny, dyrektor MCK.PK

Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1997) oraz Europejskiej Szkoły Architektury Klasycznej (2016). Doktor nauk technicznych w dziedzinie Architektury i Urbanistyki (PK, 2006). Stypendysta Ministra Kultury (2003) i Ministerstwa Nauki (2004). Absolwent (2005), wieloletni wykładowca i trener letniej akademii Challenges of Sustainable Development in Poland. Pracował jako nauczyciel, trener i wykładowca na kilku uczelniach w Polsce i Wielkiej Brytanii, a także jako profesor wizytujący w Austrii, Kosowie, Niemczech i Włoszech. Założyciel i kierownik studiów podyplomowych MCK PK „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast” oraz kierownik studiów „CSR Management”. (...)

czytaj więcej

Mgr Edyta Gałat

Wykładowca języka polskiego jako obcego

Absolwentka filologii orientalnej UJ (1994), studiów podyplomowych na Wydziale Europeistyki UJ (2003), studiów podyplomowych PK Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2012) i studiów podyplomowych UP Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego/Drugiego (2018). Lektorka języka polskiego od 1997 roku, współpracowała z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, a także szkołami językowymi Glossa i Prolog. Z MCK PK związana od 2004. Prowadzi zajęcia ze Słownictwa ogólnego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz Słownictwa specjalistycznego i Wiedzy o Polsce oraz lektoraty i kursy dla studentów różnych programów międzynarodowych (np. Erasmus, Tennessee). Koordynuje pracę lektorów MCK. (...)

czytaj więcej

Mgr Izabela Kugiel-Abuhasna

Wykładowca języka polskiego jako obcego

Absolwentka filologii polskiej (1998) oraz studiów podyplomowych UP Nauczanie języka polskiego jako obcego (2017). Prowadzi zajęcia w ramach kursu przygotowawczego, z Języka polskiego ogólnego i specjalistycznego, na różnych poziomach zaawansowania. Autorka podręczników dla cudzoziemców do nauczania języka ekonomicznego („Wybraliśmy ekonomię”) i naukowego („Studiologia”) oraz artykułów poświęconych tej tematyce. Autorka kursów e-learningowych dostępnych na platformie Moodle PK dla cudzoziemców przygotowujących się do podjęcia studiów w Polsce. Współautorka programu Kursu przygotowawczego w MCK PK. Opiekunka roku oraz koordynatorka modułów specjalistycznych Kursu przygotowawczego. (...)

czytaj więcej

Mgr Agnieszka Kamińska

wykładowca języka polskiego jako obcego

Absolwentka UJ (filologia polska, 2004) i Uniwersytetu Śląskiego (studia podyplomowe Nauczanie języka i kultury polskiej, 2009). Do 2014 roku współpracowała z różnymi szkołami językowymi jako lektorka języka angielskiego i polskiego. Od 2005 roku związana z MCK jako lektorka języka polskiego ogólnego oraz przedmiotów specjalistycznych. Prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania. Koordynatorka kursów języka polskiego dla studentów programu Erasmus oraz wymiany bilateralnej z University of Tennessee. Prowadziła realizowany w MCK projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”, współfinansowany ze środków UE. W latach 2016-2019 licencjonowana egzaminatorka TELC. (...)

czytaj więcej

Dr Michalina Rittner

Wykładowca języka polskiego jako obcego

Absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej (UJ, 2007) oraz nauczania języka polskiego jako obcego (UJ, 2009), doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (UJ, 2013). W MCK pracuje od 2012. Prowadzi zajęcia z Gramatyki i języka pisanego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz Historii sztuki i Słownictwa architektonicznego. Pracowała także z tłumaczami konferencyjnymi, studentami kierunków humanistycznych, klerykami w seminariach duchownych, ucząc przedmiotów związanych z poprawnością językową, interpretacją tekstów, komunikacją interpersonalną, leksykografią i teorią języka. Jest autorką i współautorką artykułów o tematyce językoznawczej i glottodydaktycznej. Interesuje się zagadnieniami semantyki leksykalnej.

czytaj więcej

Dr Piotr Wandzilak

Wykładowca nauk scisłych

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1977), gdzie uzyskał również doktorat z chemii na podstawie pracy na temat matematycznego modelowania procesów elektrochemicznych (1991). Pracował w Instytucie Fizyki Jądrowej oraz Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Poliglota. Założyciel biura tłumaczeń, tłumacz oraz lektor języka angielskiego i polskiego. Prowadzi zajęcia z przedmiotów ścisłych, przygotowujące do podjęcia studiów w krajach anglojęzycznych. Od kilku lat etatowy pracownik MCK PK na stanowiskach adiunkta i starszego wykładowcy. W MCK.PK uczy Matematyki oraz Słownictwa nauk ścisłych.

czytaj więcej

Mgr Kinga Górecka-Rokita

Lektorka języka polskiego jako obcego

Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa międzynarodowego na UJ oraz podyplomowych studiów Nauczanie Kultury i Języka Polskiego jako Obcego na UŚ. Od 2006 do 2008 roku nauczycielka języka polskiego w Ryskiej Średniej Szkole Polskiej na Łotwie, gdzie współpracowała z Łotewskim Ministerstwem Edukacji tworząc państwowe egzaminy końcowe dla uczniów szkół polskich oraz programy nauczania języka polskiego (Certyfikat ISEC). Egzaminatorka maturalna. W 2010 lektorka Letniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego nad Bajkałem w Rosji. Od 2008 roku pracuje w MCK, gdzie prowadzi zajęcia ze Słownictwa specjalistycznego z wielu dziedzin oraz kursy w ramach programu Erasmus. (...)

czytaj więcej

Mgr Beata Zaręba

Lektorka języka polskiego jako obcego

Absolwentka UJ (Nauczanie języka polskiego jako obcego, 2008). Ukończyła także studia licencjackie na Wydziale Polonistyki UJ na kierunku Komparatystyka (2006). Od wielu lat pracuje w MCK. Prowadzi kursy roczne, semestralne, wakacyjne, na wszystkich poziomach zaawansowania językowego a także kursy Słownictwa specjalistycznego. Jest autorką e-kursów językowych na platformie Moodle. Współpracuje z wieloma szkołami językowymi, m.in. z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, Polsko-Niemieckim Towarzystwem Akademickim i szkołą językową „Słowotok“. W przeszłości współpracowała także ze szkołami językowymi Profi Lingua, Warsaw Study Centre i Lignua City.

czytaj więcej

Mgr Monika Szymaniak

Lektorka języka polskiego jako obcego

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Filologia polska o specjalności nauczycielskiej oraz studia podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego. Współpracowała z prywatnymi krakowskimi szkołami językowymi Poliglota, Everest oraz Polsko-Niemieckim Towarzystwem Akademickim, gdzie prowadziła kursy językowe dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Z MCK PK związana od 2011 roku. Uczy języka polskiego ogólnego oraz specjalistycznego. Współpracuje także ze Szkołą języków obcych Glossa.

czytaj więcej

Mgr Joanna Piera

Lektorka języka polskiego jako obcego

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalność nauczycielska i nauczanie języka polskiego jako obcego) oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym. Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego zdobyła prowadząc zajęcia m.in. w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, w Szkole Letniej UJ, w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w ramach projektu „W świecie Polszczyzny”. Od 2012 roku pracuje w MCK PK. Prowadzi zajęcia z Języka polskiego oraz Słownictwa specjalistycznego na wszystkich poziomach zaawansowania, jak również kursy języka polskiego dla studentów programu Erasmus i programów wymian bilateralnych.

czytaj więcej