Rejestracja na kurs w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Rejestracja kandydatów NAWA rozpoczyna się po tym jak kandydat otrzyma decyzję z NAWA o przyznanym stypendium na kurs przygotowawczy. Aby złożyć wniosek, prosimy o skorzystanie z Formularza dla stypendystów NAWA .

Po wypełnieniu formularza powinna pojawić się informacje o jego poprawnym złożeniu.

W ciągu kilku dni, na adres e-mail podany w formularzu, otrzymają Państwo informację o dalszych krokach wraz z zaświadczeniem o przyjęciu na kurs. To ważny dokument, pomocny przy staraniach o wizę i przekraczaniu granicy.

Jeśli nie uda się złożyć wniosku online, prosimy o kontakt z naszym Sekretariatem.

Uwaga: Oferujemy miejsca w akademiku Politechniki Krakowskiej. Są one dogodnie położone, około 150 metrów od budynku, w którym odbywają się zajęcia. Pokoje są jedno, dwu i trzyosobowe, połączone w studia. Każde studio ma  łazienkę. Na każdym piętrze jest kuchnia.

Jeśli potrzebujecie Państwo miejsce w akademiku prosimy o zaznaczenie właściwej opcji we wniosku.

Rezerwacja akademika jest na cały rok akademicki. Wszystkie zmiany trzeba zgłaszać pisemnie na adres email: ice@pk.edu.pl

Przejdź do Formularza dla stypendystów NAWA

 

RU: Регистрация на курс в Международном Образовательном Центре Краковского Политехнического Университета.

Регистрация кандидатов NAWA начинается после того, как кандидат получает решение от NAWA о присуждении стипендии для прохождения подготовительного курса. Чтобы подать заявку, воспользуйтесь Aнкетой для стипендиатов NAWA.

После заполнения анкеты должна появиться информация о ее правильной отправке.

В течение нескольких дней на адрес электронной почты, указанный в анкете, Вы получите информацию о дальнейших действиях вместе со справкой о поступлении на курс. Это важный документ, который поможет Вам при подаче заявления на визу и пересечении границы.

Если Вам не удастся  подать заявку онлайн, обратитесь в наш Секретариат.

Внимание: мы предлагаем места в общежитиях Краковского Политехнического Университета. Они удобно расположены примерно в 150 метрах от учебного корпуса. Номера одно-, двух- и трехместные, объединены в студии. В каждой студии есть санитарный узел. На каждом этаже есть кухня.

Если Вам нужно общежитие, выберите соответствующий вариант в заявке.

Бронирование общежития действительно на весь учебный год. Обо всех изменениях необходимо сообщать в письменной форме на адрес электронной почты: ice@pk.edu.pl.

Перейти к Aнкете для стипендиатов NAWA.