Sekretariat

Katarzyna Bieg

specjalista

przyjmuje: poniedziałek–piątek, 9:00–15:00

E: mck@pk.edu.pl, T: +48 12 648 49 50

Zajmuje się sprawami kadrowymi i finansowymi. Specjalizuje się w prawnych aspektach szkolnictwa wyższego, pobytu cudzoziemców w Polsce i uznawalności wykształcenia zdobytego za granicą. Bezpośrednio współpracuje z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA), placówkami dyplomatycznymi i służbą graniczną.

Pracuje w (czytaj więcej)

Agnieszka Skopowska

samodzielny referent

przyjmuje: poniedziałek–czwartek, 9:30–14:30

E: agnieszka.skopowska@pk.edu.pl, T: +48 12 649 22 77

Zajmuje się sprawami studenckimi: pomocą przy kwaterowaniu, meldowaniu, ubezpieczeniach zdrowotnych (NFZ). Asystuje słuchaczom w trakcie rekrutacji na studia, monitoruje przepływ dokumentów i informacji. Obsługuje stypendystów Programu (NAWA) – kandydatów na studia I stopnia.

(czytaj więcej)

Alesia Niewiarowska

starszy referent

przyjmuje: poniedziałek–czwartek, 9:30–14:30

E: alesia.niewiarowska@pk.edu.pl, T: +48 12 628 36 42

Obsługuje uczestników kursu, w szczególności stypendystów programu Łukasiewicza, kandydatów na studia II stopnia. Zajmuje się też obsługą procesów rekrutacyjnych. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi i realizacji projektów współpracy krajowej i zagranicznej (czytaj więcej)

Michalina Rodzińska

referent

przyjmuje: poniedziałek–czwartek, 9:30–14:30

E: michalina.rodzinska@pk.edu.pl, T: +48 12 648 49 50

Zajmuje się sprawami gospodarczo-finansowymi, kadrowymi oraz obiegiem dokumentów w administracji PK. Od 2014 roku prowadziła punkt lektoratowy w Szkole Letniej Języka Polskiego na UJ. Posiada wykształcenia artystyczne. Pracowała w filmowych biurach produkcyjnych jako office menager oraz asystent kierownika produkcji.

Zna język angielski.