Egzamin sprawdzający

Dla kandydatów na studia w języku polskim organizujemy egzaminy sprawdzające znajomość języka polskiego na poziomie B2 – wymaganym przy rekrutacji na wydziały PK.

Egzamin składa się z części pisemnej (słuchanie, czytanie, część gramatyczno-leksykalna) oraz części ustnej (sprawdzenie umiejętności komunikacyjnych). Po zdaniu egzaminu, kandydat otrzyma zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego odpowiadającą poziomowi B2.

Zasady Egzaminu sprawdzającego:

Egzamin przeprowadza się online, w czasie rzeczywistym, w obecności dwóch egzaminatorów.

Terminy egzaminów:

· zgłoszenia do egzaminu są przyjmowane do 15 stycznia lub do 15 sierpnia

· egzamin odbywa się dwa razy w roku: między 16 a 22 stycznia i miedzy 16 a 22 sierpnia

· zaświadczenia o wyniku egzaminu są wydawane odpowiednio do 24 stycznia i do 24 sierpnia.

Opłatę w wysokości PLN 200 (200,- złotych) albo EUR 50 (50,- Euro) – za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego i wydanie zaświadczenia – należy przelać na jeden z rachunków Politechniki Krakowskiej:

· PLN: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

· EUR: PL60 2490 0005 0000 4600 9706 6858

SWIFT: ALBPPLPW

W tytule opłaty należy koniecznie wpisać: MCK – J.POLSKI EGZ – Nazwisko, Imię Kandydata

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego jest zaksięgowanie opłaty na jednym z powyższych kont PK przed 16 stycznia albo 16 sierpnia. Prosimy o uwzględnienie czasu trwania przelewu.