Interdyscyplinarne badania, projekty i doradztwo

- Projekty i ekspertyzy dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
metropolitalnych
- Warsztaty projektowe i planistyczne (Placemaking, Charrette)
- Lokalne plany konsultacji społecznych