UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE  w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) – ul. Wadowicka 8W

Dojazd autobusem 178 (Os. Dywizjonu 303 Łagiewniki)

Добровольное медицинское страхование в Национальном Фонде Здоровья улица Wadowicka 8W

Можно доехать автобусом 178 (с остановки os. Dywizjonu 303   до остановки Łagiewniki)

VOLUNTARY HEALTH INSURANCE in the National Health Fund (NFZ) - Wadowicka 8W street

1. Wniosek (otrzymany w MCK PK) wraz z załącznikami należy złożyć na Dzienniku Podawczym NFZ (ul. Wadowicka 8W).

Заявление (полученное в MCK PK) вместе с приложениями следует оставить в Dziennik Podawczy NFZ (улица Wadowicka 8W)

The application (received at the MCK PK) with attachments should be submitted to the Journal of the National Health Fund (Wadowicka 8W street).

2. Po złożeniu wniosku należy czekać na informację o terminie podpisania i odbioru umowy.
W e-mailu lub telefonicznie zostanie podany nr identyfikacyjny wniosku – należy go podać przy odbiorze umowy.

После подачи заявки следует ждать информации о дате подписания и получения договора. Вы получите идентификационный номер заявки по электронной почте или по телефону - он должен быть предоставлен при получении контракта.

After submitting the application, you should wait for information about the date of signing and collecting the contract. The identification number of the application will be given in the e-mail or by phone - it should be provided when picking up the contract.

3. Po odbiór umowy należy zgłosić się do stanowiska INFORMACJI – wcześniej przy wejściu proszę pobrać bilet z automatu („umowy dobrowolne”). Proszę mieć ze sobą paszport i Kartę Polaka (jeśli dotyczy).

Чтобы забрать договор при входе пожалуйста, возьмите билет из автоматаumowy dobrowolne») и подойдите к Информации. Пожалуйста, возьмите с собой паспорт и карту поляка (если у Вас есть).

To pick up the contract at the entrance, please take a ticket from the machine (“umowy dobrowolne”) and go to the Info. Please bring your passport and the Pole's card (if you have one).

4. Po odebraniu Umowy należy okazać ją w sekretariacie MCK PK.

After receiving the Contract, it should be presented at the MCK PK secretariat.

После получения Договора,  его необходимо предоставить в секретариате Международного Образовательного Центра Краковского Политехнического Университета MCK PK).

https://www.nfz-krakow.pl/kontakt/