Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Ночное и праздничное здравоохранение

Night and holiday healthcare

Podczas świąt oraz dni wolnych od pracy pomocy medycznej udzielają punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

В праздничные и нерабочие дни медицинская помощь оказывается в ночных и праздничных медицинских пунктах.

During holidays and non-working days, medical assistance is provided by night and holiday health care points.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę. Poniżej wykaz dyżurujących placówek z terenu Krakowa:

Медицинское обслуживание в ночное время и в праздничные дни - это базовые медицинские услуги, предоставляемые с понедельника по пятницу с 18:00 до 8:00 следующего дня и в нерабочие дни круглосуточно. Ниже приведен список дежурных объектов в Кракове:

Night and holiday health care are basic health care benefits provided from Monday to Friday from 6.00 p.m. to 8.00 a.m. the next day and on non-working days around the clock. Below is a list of facilities on duty in Cracow :

  • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 (pawilon M –V, wejście C), tel. 12 614 28 88
  • NZOZ Kraków-Południe, ul. Kutrzeby 4, tel. 12 656 10 07
  • NZOZ Kraków-Południe, ul. Szwedzka 27, tel. 12 266 02 70
  • Specjalistyczny Szpital im. J. Dietla, al. F. Focha 33, tel. 12 687 64 00, 12 687 64 42, 12 687 84 79, 12 687 64 92
  • Szpital im. św. Rafała, ul. Armii Krajowej 5, tel. 12 370 27 35
  • Szpital im. św. Rafała, ul. Bochenka 12, tel. 12 385 58 05
  • Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, ul. Prądnicka 35, tel. 12 257 86 06
  • Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, os. Złotej Jesieni 1, tel. 12 646 87 92
  • Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, tel. 12 622 95 76, 12 622 95 45
  • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika, ul. Strzelecka 2a, tel. 12 619 86 87, 12 619 86 61

 

Dla mieszkańców akademików PK sugerowane są:

For residents of PK dormitories, the following are suggested:

Для жителей общежитий Краковской Политехники ближайшие:
- Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, os. Złotej Jesieni 1
- Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66

Są tu również szpitalne oddziały ratunkowe (udzielają pomocy w razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia).

Там есть также отделения неотложной помощи больниц (оказывают помощь в случае внезапной угрозы здоровью или жизни).

There are also hospital emergency departments (provide help in the event of a sudden threat to health or life).

https://www.krakow.pl/aktualnosci/248189,202,komunikat,swiateczna_opieka_medyczna_w_krakowie.html