Kursy przygotowawcze dla studentów z zagranicy

MCK.PK specjalizuje się w kształceniu cudzoziemców.

Prowadzimy kursy przygotowawcze do studiów technicznych, architektonicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych, na wszystkich poziomach studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Oferujemy cztery profile kursów przygotowawczych:

sketch - Kursy przygotowawcze

Profil

architektoniczny

 • informatyka
 • budownictwo
 • mechanika
 • energetyka
 • górnictwo
 • matematyka
 • fizyka
 • astronomia
 • chemia
atom - Kursy przygotowawcze

Profil

politechniczny i nauk ścisłych

 • informatyka
 • budownictwo
 • mechanika
 • energetyka
 • górnictwo
 • matematyka
 • fizyka
 • astronomia
 • chemia
won - Kursy przygotowawcze

Profil

ekonomiczny

 • informatyka
 • budownictwo
 • mechanika
 • energetyka
 • górnictwo
 • matematyka
 • fizyka
 • astronomia
 • chemia
paint-palette - Kursy przygotowawcze

Profil

artystyczny

 • informatyka
 • budownictwo
 • mechanika
 • energetyka
 • górnictwo
 • matematyka
 • fizyka
 • astronomia
 • chemia

Poziomy kursów

Oferujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania językowego zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego (od A1 do C1).

Czas trwania kursów

Kurs przygotowawczy trwa 1 rok akademicki (2 semestry, każdy po 15 tygodni). Kurs zaczyna się w październiku, a kończy w czerwcu następnego roku kalendarzowego.

Metoda nauczania

Nasze kursy cechuje PODEJŚCIE KOMUNIKACYJNE. To znaczy, że uczymy skutecznego porozumiewania się w języku polskim, a zajęcia oparte są na efektywnym przekazywaniu, przetwarzaniu i pozyskiwaniu informacji w różnorodnych interakcjach językowych. W MCK PK pracuje zespół doświadczonych dydaktyków, stosujących nowoczesne techniki nauczania. Oferujemy skuteczną naukę, wiele dodatkowych atrakcji i wydarzeń kulturowych. Mamy świetnie wyposażone sale dydaktyczne. Kursy składają się z dwóch modułów: językowego oraz specjalistycznego.

Moduł językowy:

obejmuje naukę języka polskiego ogólnego. Rozwija sprawności posługiwania się językiem w różnych sytuacjach komunikacyjnych, szczególnie językiem charakterystycznym dla wybranej specjalizacji, w mowie i piśmie.

Moduł językowy Minimalna liczba godzin semestralnie / tygodniowo (1 godz. = 45 min)
Poziom A Poziom B Poziom C
1. semestr 330 / 22 240 / 16 210 / 14
2. semestr 270 / 18 210 / 14 180 / 12
Rok akademicki 600 450 390

Na poziomie początkującym kurs języka polskiego to nauka słownictwa ogólnego z komunikacją, gramatyki funkcjonalnej z pisaniem oraz czytania i rozumienia tekstów.

Na wyższych poziomach biegłości językowej oferujemy dodatkowo odpowiednie słownictwa specjalistyczne, zajęcia konwersatoryjne oraz wiedzę o Polsce.

Moduł specjalistyczny

Obejmuje naukę języka polskiego ogólnego. Rozwija sprawności posługiwania się językiem w różnych sytuacjach komunikacyjnych, szczególnie językiem charakterystycznym dla wybranej specjalizacji, w mowie i piśmie.

Cena rocznego kursu wynosi 3200 Euro (200 Euro bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej + 3000 Euro opłaty za kurs).

W cenę kursu nie są wliczone: książki do nauki języka polskiego, inne materiały edukacyjne ani udział w programie kulturalnym oferowanym przez MCK (wyjścia do muzeów, wycieczki poza Kraków). Dodatkowe koszty mogą wynieść kilkaset złotych w ciągu roku akademickiego.