Karta pobytu/ THE RESIDENCE PERMIT/ карта  пребывания  (вид на жительство)

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie/ Małopolska Provincial Office in Krakow/ Малопольское Воеводское Управление

Wydział Spraw Cudzoziemców/ Departament for Foreigners/ Отделение по Делам Иностранцев

Kraków, ul. Przy Rondzie 6

tel. 12 210 20 20

e-mail: info.opt@malopolska.uw.gov.pl

Sala obsługi cudzoziemców, parter, stanowisko informacyjne

(ground floor, foreigners’ affairs room) (1 этаж)

Oddział Obsługi Cudzoziemców

Отдел Обслуживания Иностранцев

tel. 12 39 21 834

e-mail: jzab@malopolska.uw.gov.pl

 

Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

Отдел Легализации Проживания Иностранцев

Information on legalization on visas and invitations

tel. 12 39 21 802

e-mail: Anna.Urban-Toczek@malopolska.uw.gov.pl

Godziny otwarcia:

Opening hours for residents:

Время работы:

Poniediałek-piątek:

Monday- Friday 8:00-16:00

понедельник- пятница

https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WSC

https://infoopt.pl/