Dyżury aptek ogólnodostępnych

Дежурные аптеки

Duty of public pharmacies

W 2021 roku całodobowe (24/24) dyżury w pełnym zakresie usług farmaceutycznych w porze nocnej, święta i dni wolne od pracy zapewniają na terenie Krakowa następujące apteki:

В 2021 году следующие аптеки Кракова будут круглосуточно (24/24) предоставлять полный спектр фармацевтических услуг в ночное время, в праздничные и нерабочие дни:

In 2021, the following pharmacies in Krakow provide round-the-clock (24/24) duty for the full range of pharmaceutical services at night, public holidays and non-working days:

  • os. Centrum A bl. 4, tel. 800 110 110
  • ul. Kalwaryjska 94, tel. 800 110 110
  • ul. Karmelicka 23, tel. 12 631 19 80
  • ul. Kazimierza Wielkiego 117, tel. 12 637 44 01
  • ul. Kronikarza Galla 26, tel. 12 636 73 65
  • ul. Stojałowskiego 6, tel. 800 110 110
  • ul. Wolska 1, tel. 12 657 13 16
  • ul. Zielińska 3, tel. 800 110 110

 

Numer 12 661 22 40 działa we wszystkie dni w roku.
Bezpłatne informacje - przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia - udzielane są na temat:

Номер 12 661 22 40 . Работает во все дни года. Бесплатная информация - круглосуточно и во все дни недели - предоставляется по:

The number 12 661 22 40 is open every day of the year. Free information - around the clock and on all days of the week - is provided on:

- adresów i numerów telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń z zakresu:

- адреса и телефоны поставщиков услуг с указанием типа оказываемых услуг в области:

- addresses and telephone numbers of service providers along with an indication of the type of services provided in the field of:

> podstawowej opieki zdrowotnej, первой медицинской помощи, primary health care,

> specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, специализированной амбулаторной помощи, specialist outpatient care,

> pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa), неотложной помощи (неотложной медицине), emergency care (emergency medicine)

> leczenia szpitalnego, стационарного лечения, hospital treatment

> stomatologii (wraz z rodzajem udzielanych świadczeń),  стоматологии (с указанием вида предоставляемых услуг), dentistry (along with the type of services provided),

> rehabilitacji leczniczej, терапевтической реабилитации, therapeutic rehabilitation