Rekrutacja

Rekrutacja rozpoczyna się w kwietniu. Od 1 kwietnia aktywny jest formularz aplikacyjny. Wypełnione formularze można wysyłać najpóźniej do 31 sierpnia.

Zgłoszenie

credit-card - Rekrutacja
Krok 1
Dokonać opłaty rekrutacyjnej

w wysokości 200 Euro na konto MCK PK. Opłata ta nie podlega zwrotowi

forms - Rekrutacja
Krok 2
Wypełnić formularz rekrutacyjny

znajdujący się na tej podstronie

attachment - Rekrutacja
Krok 3
Dodać do formularza następujące załączniki (w formie cyfrowych skanów):
  • Zdjęcie
  • skan paszportu (strona ze zdjęciem oraz podpisem
    • dokumenty uprawniające do podjęcia studiów:dla studiów I stopnia (licencjackich / inżynierskich): świadectwo ukończenia szkoły średniej, wypis ocen, zaświadczenie o skali ocen
    • dla studiów II stopnia (magisterskich): dyplom ukończenia studiów I stopnia, wypis ocen z indeksu, zaświadczenie o skali ocen
    • dla studiów III stopnia (doktoranckich): dyplom ukończenia studiów II stopnia, wypis ocen z indeksu, zaświadczenie o skali ocen
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjne

Dokumenty nie muszą być tłumaczony na język polski. Preferujemy dokumenty w języku angielskim, lecz akceptowane są także dokumenty w językach: białoruskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim i ukraińskim.

Po wysłaniu formularza pojawia się informacja o jego prawidłowym wypełnieniu. Informacje o dalszych krokach kandydat otrzymuje na podany w formularzu adres e-mailowy w ciągu 5-10 dni.

Po spełnieniu wszystkich warunków rekrutacji, kandydat otrzymuje Zaświadczenie o przyjęciu na kurs.

Wiza

O wizę należy strać się w placówce dyplomatycznej RP najbliższej miejscu zamieszkania Kandydata. Oto link do strony z adresami placówek dyplomatycznych RP: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie.

Zaświadczenie o przyjęciu na kurs może być wymagane przy ubieganiu się o polską wizę.

Przyjazd na kurs

Przyjeżdżając na kurs, należy zabrać ze sobą kopię Zaświadczenia o przyjęciu na kurs, do okazania na przejściu granicznym przy wjeździe do Polski.

Prosimy o przywiezienie także oryginałów wszystkich dokumentów, których kopie dodane były do formularza aplikacyjnego, oraz polskiej waluty (PLN/zł), w celu dokonania niezbędnych opłat.

Na kurs należy zgłosić się w czasie wskazanym w liście aplikacyjnym, nie później niż 1 października (jest to dzień rozpoczęcia roku akademickiego).

Wszelkie pytania związane z procesem rekrutacyjnym prosimy kierować na adres: ice@pk.edu.pl.

Infrastruktura i wyposażenie centrum

MCK posiada swą siedzibę przy ulicy Skarżyńskiego 1 w Krakowie, na terenie Miasteczka Studenckiego PK w Czyżynach.

Centrum posiada własne sale dydaktyczne wyposażone w urządzenia multimedialne i interaktywne, pozwalające na stosowanie nowoczesnych technik nauczania. Jedna z sal jest wyposażona w profesjonalny projektor filmowy i kinowe nagłośnienie - tam odbywają się cotygodniowe bezpłatne projekcje polskich filmów.

MCK dysponuje również salą konferencyjną i pracownią komputerową z własnym serwerem i oferuje bezpłatne Wi-Fi. Pracownia projektowa MCK PK przeznaczana jest m.in. do zajęć z rysunku odręcznego. W gabinetach lektorów znajduje się biblioteka polskich książek i czasopism, które mogą być wypożyczane studentom.

W tym samym budynku znajduje się klub studencki Kwadrat (koncerty, imprezy muzyczne) oraz centrum sportu i rekreacji (siłownia).

Akademik

Studenci i słuchacze MCK mieszkają w domu studenckim Leon przy ulicy Skarżyńskiego 5, oddalonym od siedziby MCK o 200 metrów.

Pokoje są dwu i trzyosobowe, w dziesięcioosobowych segmentach ze wspólną toaletą i łazienką. Wyposażenie pokoi stanowią: łóżka, szafy, stoliki, krzesła i półki oraz pościel (na wyposażeniu nie ma ręczników). Każdy pokój posiada bezpłatny dostęp do Internetu.

Na każdym piętrze jest do dyspozycji studentów kuchnia z płytami grzewczymi i piekarnikiem. Kuchnie nie są wyposażone w naczynia.

Miasteczko studenckie Politechniki Krakowskiej jest ogrodzone oraz monitorowane. Studenci mogą bezpłatnie korzystać z boisk do piłki nożnej i koszykówki. W akademiku Leon zlokalizowana jest pizzeria, asklep spożywczy znajduje się w odległości 300 metrów.

Miesięczna opłata za zakwaterowanie wynosi od 300 złotych od osoby.

Kwaterowanie w Akademiku

Kwaterowanie rozpoczyna się zwykle na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00.

Aby się zakwaterować, niezbędne jest przedłożenie w administracji akademika Skierowania wydawanego przez Sekretariat MCK PK.

Jeżeli planujesz przyjazd po 15:00 lub w dzień wolny od pracy, koniecznie powiadom o tym nasz Sekretariat po adresem: ice@pk.edu.pl