Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Strona główna Pracownicy Pracownicy Międzynarodowego Centrum Kształcenia

Pracownicy Międzynarodowego Centrum Kształcenia

 

 

Tomasz Jeleński

Dyrektor / Director

Absolwent krakowskiej ASP (1997); na Politechnice Krakowskiej uzyskał doktorat z Architektury i Urbanistyki (2005). Nagrodzony Medalem Rektora ASP w Krakowie, laureat konkursów projektowych, stypendysta Ministra Kultury (2003) i dwukrotnie Ministerstwa Nauki (2004 i 2007). W roku akad. 2004/5 pracował jako visiting tutor na Cardiff University. W latach 2006-09, adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Obecnie adiunkt na Politechnice Krakowskiej i w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach; zaangażowany w międzynarodowe kursy letnie Challenges of Sustainable Development in Poland i liczne warsztaty urbanistyczne; członek Zespołu do Spraw Cudzoziemców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zainteresowania naukowe: zrównoważona urbanistyka, partycypacyjne planowanie, green design. W MCK PK uczy historii architektury i podstaw zrównoważonego rozwoju.

He has a PhD in Architecture and Urban Design from the Cracow University of Technology (2005) and MA from ASP Krakow (1997). Won several project competitions; awarded medal by the Rector of ASP Krakow (1997); got scholarships of the Ministry of Culture (2003) and Ministry of Science (twice: 2007, 2004). During 2004-2005 was engaged as a visiting tutor at Cardiff University. From 2006 to 2009 he was an Assistant Professor at University of Information Technology & Management in Rzeszow. At present he is an Assistant Professor at Cracow University of Technology and Katowice Technical University; involved in international summer schools Challenges of Sustainable Development in Poland and numerous Urban Design workshops; Member of the Board for Recruitment and Education of Foreigners in Poland. Research fields: Sustainable Urbanism, Participatory Planning, Green Design. At ICE, he teaches the history of architecture and the rudiments of sustainable development.

               

            Edyta Gałat

           wykładowca

 

Absolwentka filologii orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych w Centrum Jakości Politechniki Krakowskiej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego. Licencjonowany egzaminator Telc z języka polskiego jako obcego B1-B2, członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na Politechnice Krakowskiej. Lektor języka polskiego od 1997, z MCK związana od 2004 roku. W Międzynarodowym Centrum Kształcenia pracuje jako wykładowca języka polskiego. Prowadzi zajęcia ze słownictwa specjalistycznego, kursy dla studentów różnych programów, np. programu Erasmus, lektoraty, a także koordynuje pracę lektorów. Jest współautorką kursu języka polskiego na platformie e-learningowej  Politechniki Krakowskiej,  podręcznika kursowego do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie A1/A1+ "Język polski - Chcę i mogę?", autorką skryptów z materiałami przeznaczonymi na roczny kurs polskiego dla studentów MCK PK, a także podręczników " Architektura- język specjalistyczny, poziom A2+/B1", "Anatomia- język specjalistyczny, poziom A2+/B1".
Współpracowała z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, Szkołą Języka i Kultury Polskiej UJ, a także krakowskimi prywatnymi szkołami językowymi Glossa i Prolog. W 2016 roku prowadziła Szkołę Letnią nad Bajkałem współorganizowaną przez Polski Konsulat Generalny w Irkucku, Stowarzyszenie Bristol oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. W 2017 roku wraz z Centrum Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej współorganizowała Ogólnopolską Olimpiadę Języka Polskiego dla Obcokrajowców.

 

     Izabela Kugiel-Abuhasna

          wykładowca

 

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym. Od 1998 roku pracuje w MCK najpierw jako lektor, obecnie jako wykładowca języka polskiego jako obcego. Specjalizuje się w nauczaniu słownictwa ekonomicznego i koordynuje pracę lektorów. Jest autorką podręcznika Chcę studiować ekonomię. Słownictwo ekonomiczne dla cudzoziemców dla poziomu podstawowego oraz współautorką kursu języka polskiego na platformie e-learningowej Politechniki Krakowskiej. Prowadzi kursy dla studentów programu Erasmus. Interesuje się psychologią i sztuką.

  

   Agnieszka Kamińska

               lektor

 

 

 

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również studiów podyplomowych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych UJ oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Pracuje w MCK jako lektor języka polskiego, prowadzi również zajęcia ze słownictwa specjalistycznego oraz kursy języka polskiego dla studentów programu Erasmus.

Jest współautorką kursu języka polskiego na platformie e-learningowej Politechniki Krakowskiej.
 

 

 

 

        Beata Zaręba

             lektor

 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia magisterskie na specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego w Centrum Języka i Kultury Polskiej
w Świecie UJ oraz 3-letnią komparatystykę na Wydziale Polonistyki. Jako lektor języka polskiego współpracuje m.in.
z Międzynarodowym Centrum Kształcenia PK, z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, Szkołą Letnią UJ, ze szkołą LinguaCity oraz z Polsko- Niemieckim Towarzystwem Akademickim.

 

 

    Kinga Górecka-Rokita

                  lektor

 

 

Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa międzynarodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Nauczanie Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Pasją nauki języka polskiego została „zarażona” przez Polonię amerykańską podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych w latach 2004 - 2005. Od 2006  do 2008 roku nauczyciel języka polskiego w Ryskiej Średniej Szkole Polskiej na Łotwie, gdzie współpracowała z Łotewskim Ministerstwem Edukacji tworząc państwowe egzaminy końcowe dla uczniów szkół polskich oraz programy nauczania j. polskiego (Certyfikat ISEC). W 2010 lektor Letniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego nad Bajkałem na Syberii (Rosja). Egzaminator maturalny. Od 2008 roku jako lektor języka polskiego pracuje w Międzynarodowym Centrum Kształcenia, gdzie prowadzi również zajęcia ze słownictwa specjalistycznego.

 

 

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH