Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Strona główna O Centrum Polityka Centrum

Polityka Centrum

W działalności dydaktycznej i naukowej, pracownicy MCK PK działają zgodnie z ideami:

 

-- otwarcia i równości szans;

 

-- równouprawnienia ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne i światopogląd; 

 

MCK PK realizuje politykę ochrony danych osobowych.

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH