Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Strona główna O Centrum MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

MCK PK jest pozawydziałową jednostką Politechniki Krakowskiej, założoną w 1985 r. jako Centrum Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających Się. Obecna działalność Centrum obejmuje prowadzenie Kursów Przygotowawczych dla cudzoziemców, którzy zamierzają podjąć w Polsce studia architektoniczne, techniczne, ekonomiczne, medyczne, humanistyczne lub artystyczne. Przygotowujemy do studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK jest jednostką renomowaną, jedną z pięciu w Polsce i jedyną w Krakowie, która posiada uprawnienia do kierowania swoich absolwentów na bezpłatne studia w polskich uczelniach publicznych.

Opracowane u nas metody dydaktyczne pozwalają na niezwykle szybkie przyswajanie języka polskiego i wyrównywanie poziomów kształcenia. W ramach kursów przygotowawczych uczymy także matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki, rysunku odręcznego, wiedzy o świecie, itd., a także słownictw specjalistycznych z różnych dziedzin. Programy kształcenia są indywidualizowane, w celu optymalnego przygotowania studentów do wybranego przez nich kierunku studiów.

Każdego roku, studia w MCK PK podejmuje około 100 cudzoziemców, w tym kilkudziesięciu stypendystów Rządu RP. Po ukończeniu kursów przygotowawczych, absolwenci MCK są kierowani - bez egzaminów wstępnych - na różne wydziały Politechniki Krakowskiej oraz innych, wiodących uczelni technicznych, ekonomicznych i humanistycznych. Osoby zainteresowane kierunkami medycznymi są przygotowywane językowo i merytorycznie do egzaminów wstępnych z biologii, chemii i fizyki lub matematyki.

MCK PK prowadzi również kursy przygotowawcze do studiów anglojęzycznych oraz lektoraty języka polskiego i kursy językowe w ramach programu Erasmus.

Tradycją Centrum jest zaangażowanie w badania i działania edukacyjne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, obejmujące problemy środowiska przyrodniczego i urbanizacji, partycypacji społecznej i sprawiedliwego udziału w życiu społecznym, kulturowym i gospodarczym.

Od kilku lat nasze Centrum koordynuje działalność Międzynarodowego Ośrodka Kultury Studentów PK oraz organizuje Szkoły Letnie Języka i Kultury Polskiej.

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH