Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Strona główna O Centrum Historia Centrum

Historia Centrum

Idea utworzenia przy Politechnice Krakowskiej jednostki wyspecjalizowanej w kształceniu cudzoziemców zrodziła się w Nigerii, gdzie w latach 1972-79 przebywał późniejszy założyciel Centrum, prof. Stanisław Juchnowicz.
 
W 2005 roku, w dwudziestolecie powołania jednostki, prof. Juchnowicz wspominał: „Pobyt w Afryce pozwolił na bliższe poznanie ogromnych problemów związanych z urbanizacją w krajach rozwijających się, problemów ekologicznych, walki z nędzą i zacofaniem. Myśl powołania przy Politechnice Krakowskiej placówki zajmującej się problemami urbanizacji pojawiła się pod koniec mojej misji w Afryce w latach 70-tych.” Wtedy też opracowany został pierwszy program "Ośrodka Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających się". Jednostkę powołał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 31. lipca 1985 r. Pierwszym celem Ośrodka było kształcenie urbanistów z krajów Trzeciego Świata.
 
W jednostce uruchomiono kursy przygotowujące zagranicznych kandydatów do studiów na kierunku Architektura i Urbanistyka, ale profil działania i program jednostki rozwijał się z biegiem lat. Wobec napływu osób zamierzających podjąć studia na innych kierunkach technicznych, jednostka poszerzała i różnicowała programy dydaktyczne. Sukcesywnie wzrastała też ilość studiujących, pochodzących z różnych krajów Europy i Bliskiego Wschodu, Azji i obu Ameryk.
W 2002 roku, Ośrodek Kształcenia Urbanistów został przekształcony w Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Studiów Urbanistycznych, a w roku 2007. w Międzynarodowe Centrum Kształcenia.
 
W ciągu wielu lat doświadczeń, został wypracowany kompleksowy system przyjmowania cudzoziemców, nostryfikacji dyplomów i kierowania na studia, obejmujący współpracę z placówkami dyplomatycznymi, urzędami i agencjami rządowymi oraz z polskimi uczelniami. Dzisiejsza działalność Centrum obejmuje kursy przygotowujące do podejmowania w Polsce studiów i badań naukowych z zakresów nauk technicznych, ekonomicznych, medycznych, humanistycznych i artystycznych.
 
Poza dydaktyką, w Centrum realizowane są przedsięwzięcia naukowe i projektowe.

Prof. Stanisław Juchnowicz, założyciel MCK PK o Nowej Hucie

https://www.youtube.com/watch?v=qpWPrtR5X74

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH