Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Strona główna O Centrum

<    >  

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

MCK PK jest pozawydziałową jednostką Politechniki Krakowskiej, założoną w 1985 r. jako Centrum Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających Się. Obecna działalność Centrum obejmuje prowadzenie Kursów Przygotowawczych dla cudzoziemców, którzy zamierzają podjąć w Polsce studia architektoniczne, techniczne, ekonomiczne, medyczne, humanistyczne lub artystyczne. Przygotowujemy do ... czytaj więcej

Polityka Centrum

W działalności dydaktycznej i naukowej, pracownicy MCK PK działają zgodnie z ideami:   -- otwarcia i równości szans;   -- równouprawnienia ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne i światopogląd;    MCK PK realizuje politykę ochrony danych osobowych. czytaj więcej

Historia Centrum

Idea utworzenia przy Politechnice Krakowskiej jednostki wyspecjalizowanej w kształceniu cudzoziemców zrodziła się w Nigerii, gdzie w latach 1972-79 przebywał późniejszy założyciel Centrum, prof. Stanisław Juchnowicz.   W 2005 roku, w dwudziestolecie powołania jednostki, prof. Juchnowicz wspominał: „Pobyt w Afryce pozwolił na bliższe poznanie ogromnych problem ... czytaj więcej

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH