Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Strona główna Kursy Kurs rysunku odręcznego

Kurs rysunku odręcznego

 

Podstawowym zadaniem kursu jest przygotowanie studentów do egzaminów wstępnych na studia architektoniczne, na kierunkach Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu oraz Architektura Wnętrz. Ćwiczenia rysunkowe mają wykształcić umiejętności obserwacji, świadomość przestrzenną, umiejętności manualne, wrażliwość oraz inwencje twórczą.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, po 4 godziny dydaktyczne. Pracujemy w technice rysunku ołówkowego i na arkuszu o formacie B2, jak podczas egzaminów wstępnych na Wydział Architektury. Wykonywane są także rysunki o charakterze szkicowym, na mniejszych formatach, oraz w technice kolorowej (np. pasteli).

 

Założeniem naszego programu nauczania jest:

- przekazanie i utrwalenie zasad konstrukcji perspektywicznej;

- rozwijanie zdolności plastycznych, dotyczących modelowania światłocieniem;

- inspirowanie do projektowania architektonicznego, w ramach zadanych tematów;

 

Trzy podstawowe tematy zajęć: 

- rysunek z natury (bryły geometryczne, przedmioty, postacie, krajobraz, architektura historyczna, architektura współczesna)

- rysunek z wyobraźni w oparciu o materiały dydaktyczne, projekcje multimedialne, itd.

- rysunek z wyobraźni o charakterze projektowym (przedmioty, formy architektoniczne)

 

Dydaktycy

Mgr inż. arch. Józef Nycz

Mgr inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz


Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH