Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Strona główna Kursy Funkcjonowanie przedsiębiorstwa: kurs i praktyki w IBM

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa: kurs i praktyki w IBM


Kurs będzie uruchomiony w listopadzie 2011 r. Składa się z dwóch etapów: wykładu monograficznego, prowadzonego przez pracowników IBM BTO BCS (15 godzin) oraz programu staży i praktyk w krakowskim oddziale IBM.                                      

 

  HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2011/12

 

 

Kurs ma charakter międzywydziałowy. W zajęciach będą mogli uczestniczyć studenci wszystkich kierunków studiów na Politechnice Krakowskiej oraz studiujący w ramach programu Erasmus. Kandydaci będą jednak musieli poddać się  procesowi rekrutacyjnemu w Międzynarodowym Centrum Kształcenia PK. Program przedmiotu, opracowany przez MCK PK i IBM BTO BCS, został dostosowany do standardów Europejskiego Systemu Transferu Punktów. Osoby, które zaliczą przedmiot „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa”, będą mogły ubiegać się o odbycie praktyk absolwenckich w IBM BTO Business Consulting Services w Krakowie.


Merytorycznie, kurs obejmował będzie zagadnienia adaptacji nowych pracowników, zarządzania zespołem międzynarodowym (ang. transition), zarządzania przez cele, a także oceny pracownika, komunikacji w środowisku zróżnicowanym kulturowo, społecznej odpowiedzialności i etyki biznesu, podstaw outsourcingu oraz zarządzania jakością.


Nowy przedmiot bardzo dobrze wpisuje się w wymagania stawiane osobom wchodzącym na rynek pracy. Sylwetka współczesnego inżyniera powinna charakteryzować się interdyscyplinarnością, umiejętnością pracy w zespole i zarządzania. Równie ważne są zagadnienia związane z etyką zawodową oraz odpowiedzialnością, którą niesie praca w przedsiębiorstwie. Nowy przedmiot daje wyjątkową okazję na bliskie, praktyczne poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa o strukturze korporacyjnej, takiego jak IBM BTO Business Consulting Services.

 

 

© Copyright IBM Corporation

 

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH