Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej
Jak rozpocząć studia w Polsce?
Najprostszym sposobem jest podjęcie kursu przygotowawczego w naszym Centrum.

Swoich studentów kontaktujemy z renomowanymi uczelniami. Każdego roku, ok. 100 absolwentów MCK PK jest kierowanych na studia I, II, lub III stopnia, na różne wydziały Politechniki Krakowskiej i innych, wiodących uczelni technicznych, ekonomicznych i artystycznych.
Jak rozpocząć kurs przygotowawczy?
Należy wypełnić formularz aplikacyjny on-line: http://www.mck.pk.edu.pl/pl/form

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH