Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Strona główna Dla studentów PROGRAM KURSÓW PRZYGOTOWAWCZYCH

PROGRAM KURSÓW PRZYGOTOWAWCZYCH

 

I. POZIOM A1 do B1/B2

1. semestr – ilość godz. w tyg.

2. semestr – ilość godz. w tyg.

gramatyka

6 godzin

4 godzin

język pisany

2 godziny

2 godziny

komunikacja

4 godziny

2 godziny

słownictwo ogólne

6 godzin

4 godziny

czytanie i rozumienie tekstu

4 godziny

2 godziny

słownictwo specjalistyczne

-

4 godziny

matematyka

4 godziny

fizyka

4 godziny

rysunek architektoniczny

3 godziny zegarowe

 

II. POZIOM B1 do C1

1. semestr – ilość godz. w tyg.

2. semestr – ilość godz. w tyg.

gramatyka

4 godziny

2 godziny

język pisany

2 godziny

2 godziny

komunikacja

4 godziny

2 godziny

słownictwo ogólne

4 godziny

4 godziny

czytanie i rozumienie tekstu

2 godziny

2 godziny

wiedza o Polsce

2 godziny

2 godziny

konwersatorium

2 godziny

2 godziny

słownictwo specjalistyczne

4 godziny

4 godziny

matematyka

4 godziny

fizyka

4 godziny

rysunek architektoniczny

3 godziny zegarowe

 

III. POZIOM C1 do C2

1. semestr – ilość godz. w tyg.

2. semestr – ilość godz. w tyg.

gramatyka

2 godziny

2 godziny

język pisany

2 godziny

2 godziny

komunikacja

2 godziny

2 godziny

słownictwo ogólne

2 godziny

2 godziny

czytanie i rozumienie tekstu

2 godziny

2 godziny

wiedza o Polsce

2 godziny

2 godziny

konwersatorium

2 godziny

2 godziny

słownictwo specjalistyczne

4 godziny

4 godziny

matematyka

4 godziny

fizyka

4 godziny

rysunek architektoniczny

3 godziny zegarowe


Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH