Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Strona główna Dla studentów

<    >  

Użyteczne linki

http://www.pk.edu.pl/ http://www.frse.org.pl/ http://www.msz.gov.pl/Strona,glowna,1.html http://www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/index.html http://www.nauka.gov.pl/ http://www.buwiwm.edu.pl/ http://polska.pl/polska/0,0.html http://www.malopolska.pl/Strony/default.aspx http://www.e-krakow.com/ http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5074&Itemid=909 &n ... czytaj więcej

PROGRAM KURSÓW PRZYGOTOWAWCZYCH

  I. POZIOM A1 do B1/B2 1. semestr – ilość godz. w tyg. 2. semestr – ilość godz. w tyg. gramatyka 6 godzin ... czytaj więcej

Lektorat języka polskiego

  Regulamin lektoratu   1.    Każdy student PK będący cudzoziemcem ma prawo do lektoratu języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym.   2.    Lektorat języka polskiego trwa 4 semestry. Każdy semestr nauki podlega obowiązkowemu zaliczeniu na ocenę. Warunkiem zaliczenia są: obecność oraz aktywność na zajęciach ... czytaj więcej

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH