Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Strona główna Dla nauczycieli Organizacja egzaminów

Organizacja egzaminów

 

1.       Każdy nauczyciel przygotowuje egzaminy pisemne i ustne ze swojego przedmiotu (wyjątek stanowią egzaminy językowe dla grup A – semestralny i końcowy – które są przygotowane przez koordynatorki).

2.       Nauczyciel jest zobowiązany do obecności w czasie egzaminu. Egzamin jest efektem końcowym całego procesu dydaktycznego i nie podlega dodatkowej gratyfikacji.

3.       Egzamin jest przygotowywany i przeprowadzany zespołowo:

a)      wstępne wersje egzaminów przesyłamy na adres lektorjp@op.pl (dotyczy tylko języka polskiego) i, po zatwierdzeniu, najpóźniej tydzień przed testem, zostawiamy w odpowiedniej liczbie kopii (+1 ekstra) w szafce na dzienniki;

b)      lektor odpowiedzialny za grupę składa jej egzaminy;

c)       dzień przed egzaminem, wspólnie przygotowujemy sale;

d)      wyniki testów przekazujemy telefonicznie lub e-mailowo w wyznaczonym wcześniej terminie.

 

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH