Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Strona główna Dla nauczycieli

<    >  

Organizacja egzaminów

  1.       Każdy nauczyciel przygotowuje egzaminy pisemne i ustne ze swojego przedmiotu (wyjątek stanowią egzaminy językowe dla grup A – semestralny i końcowy – które są przygotowane przez koordynatorki). 2.       Nauczyciel jest zobowiązany do obecności w czasie egzaminu. Egzamin jest efektem końcowym ... czytaj więcej

Organizacja dydaktyki

   1.         W sprawach związanych z kursem przygotowawczym – dydaktycznych i organizacyjnych – dyrektora MCK reprezentują koordynatorki Edyta Gałat i Iza Kugiel-Abuhasna. 2.         Lektorzy są zobowiązani do przygotowania harmonogramu swoich zajęć i przesłania go nie później ... czytaj więcej

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska

T:+48 126283642
T:+48 126492277
T/F:+48 126484950
E:mck@pk.edu.pl

Wykonanie: AMPTECH